Bend, don't break
"Resilience is a concept that can be learned and a practice that can be developed" /Judith Rodin, Rockefeller Foundation

Vi arbetar med ledare och chefer som vill investera i en sin egen och företagets eller organisationens förmåga att bättre hantera ovisshet, kriser och större påfrestningar - samtidigt som organisationen har förmågan att fortsätta leverera. Förmågan att också kunna ta vara på de möjligheter som kan uppstå vid kriser och större störningar, är att ta ytterligare ett steg framåt och anpassa sig till en nytt normalläge. Med andra ord, vi arbetar med de som vill investera i en ökad resiliens.

Vad

Vad vi gör

Läs mer »
Resiliens

Resiliens som effekt

Läs mer »
Om Resilient Result

Vår historia

Läs mer »

Anslagstavlan

Inga poster finns ännu