Om Åse

Åse Lunde, VD och grundare till Resilient Result AB. Hon arbetar med chefer och ledare som vill investera i sin egen och sin organisations förmåga att bättre hantera ovisshet, kriser och större påfrestningar eller störningar. Hon är expert och ledare inom resiliens, krishantering och  krisberedskap. Dessa områden omsätter hon även som strategisk rådgivare  inom strategiutveckling, management och som ledarskaps-coach. Åse kommer med mer än 25 års bred erfarenhet i bagaget.

Åse har en bakgrund vid Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT) på Försvarshögskolan (FHS) som strategisk rådgivare, kurschef, kursutvecklare och föreläsare bland annat inom: resiliens; komplexitet och "wicked problems"; tidig förvarning och strategisk analys (horizon scanning / strategic foresight); strategisk risk- och kriskommunikation samt strategiskt ledarskap och beslutsfattande. 

Åses bakgrund består också av arbete som strategisk rådgivare i krishantering och krisberedskap vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), arbete vid United Nations Department for Safety & Security (UNDSS) och United Nations World Food Programme (WFP) samt en lång karriär  inom svensk polis (Stockholmspolisen, Rikskriminalpolisen, Rikspolisstyrelsen/NOA och Säkerhetspolisen) med bland annat 10 år som operativ förhandlare i kris- och gisslansituation - utbildad och certifierad vid Nationella Insatsstyrkan (NI) och även vid FBI Crisis (Hostage) Negotiation School.

Åse deltar även i arbetet vid nationella och internationella insatser. Under sommaren 2018 arbetade hon som stabschef och rådgivare i ledningsstaben på ledningsplatsen i Särna under skogsbranden i Trängslet, Älvdalen. Internationellt har hon arbetat i flera kris- och katastrofsammanhang på ställen som Västbanken, Indonesien, Libanon och Haiti. Hon tillhör även United Nations Disaster Assessment & Coordination Team (UNDAC). 

Akademiskt har Åse en 2-årig Master of Science (MS/M.Sc.) examen i Conflict Analysis and Resolution (specialisering i krishantering) från George Mason University i USA och en Bachelor-examen i Applied Crisis Management från samma universitet. 

 

Anslagstavlan

Inga poster finns ännu