Everyone has a story
and this is ours

Om företaget 

Resilient Result AB fokuserar på resiliens, krishantering och krisberedskap inom företag, samhälle och organisationer. Frågorna vi arbetar med utgår från en strategisk nivå och har ett helhetsperspektiv, som kräver mycket horisontellt arbete. 

Vi är ett litet, följsamt och smidigt företag med tillgång till ett stort nätverk av experter och praktiker. Sedan 2005 har vi hjälpt kunder, såväl stora som små företag och organisationer inom olika industrier och sektorer. Tidigare hette företaget Lunde Risk Reduction AB. 

Ingenting av det vi gör är hemligt, inte heller vilka kunder vi arbetar med. Men, eftersom vi värnar om våra kunders integritet så finns inte deras namn på vår hemsida. Vi kan däremot lämna referenser - så ring oss gärna. 

 

Om Åse

Åse Lunde, grundare till Resilient Result AB, arbetar som strategisk rådgivare till ledare och chefer som vill investera i sin egen och sin organisations förmåga att hantera ovisshet, kriser och större påfrestningar eller störningar. Åse är expert och ledare inom resiliens, krishantering och krisberedskap. Dessa ämnesområden omsätter hon också som strategisk rådgivare inom strategiutveckling, management och som ledarskaps-coach. Åse kommer med mer än 25 års bred erfarenhet i bagaget. 

Läs mer

 


Anslagstavlan

Inga poster finns ännu